Warunki oferty „New Moon Day 2022”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki promocji cenowej pod nazwą “New Moon Day” (zwanej dalej “Promocja“) organizowanej w sklepie internetowym sklepzherbatami.pl

2. Organizatorem promocji jest Tea Brothers Sp. z o. o. Sp. k. , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543003, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5311691575 prowadząca sklep internetowy „Sklep z Herbatami” dostępny w domenie internetowej sklepzherbatami.pl

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę promocji. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w promocji należy kierować do Organizatora.

4. Oferta promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów sklepu internetowego sklepzherbatami.pl , obsługiwanego przez Tea Brothers Sp. z o. o. Sp. k 

 

 §2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Dni promocji obejmują każdy nów księżyca w ciągu całego 2022 roku.

2. Godzina rozpoczęcia promocji wyznaczana jest na 00:00:01 każdego pierwszego dnia rozpoczęcia oferty promocyjnej w danym miesiącu.

3. Godzina zakończenia promocji wyznaczana jest na 23:59:59 każdego ostatniego dnia zakończenia oferty promocyjnej w danym miesiącu.

4. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia (zamknięcie koszyka zakupowego). Poniżej wykaz okresów promocyjnych w 2022 roku:

01-04 Luty

01-04 Marzec

01-04 Kwiecień

29 Kwiecień - 03 Maj

28-31 Maj

25-29 Czerwiec

28-31 Lipiec

26-29 Sierpień

23-26 Wrzesień

22-25 Październik

19-23 Listopad

23-26 Grudzień

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Promocją objęty jest cały asortyment sklepu sklepzherbatami.pl

2. Klient może nabyć produkty, na które automatycznie nalicza się rabat w wysokości 17,60%. Jak to obliczyliśmy? Spójrz niżej. Wystarczy włożyć produkty do koszyka zakupowego i promocja uruchomi się automatycznie, odejmując rabat od sumy zamówienia znajdującego się w koszyku.

Nikt nie obiecywał, że jesteśmy normalni ;)

Rabat New Moon obliczany jest według następującego wzoru:

Zsumowaliśmy odległości ziemi od księżyca z 12 okresów kiedy księżyc jest w nowiu. Później podzieliliśmy wynik przez 12 miesięcy i podzieliliśmy przez 22, bo mamy 2022 rok ;)

Wyszło nam magiczne 17,60% rabatu. Dziękujemy ;)

3. Promocja łączy się z stałą ofertą „Darmowa Dostawa od 200zł” w sklepie internetowym sklepzherbatami.pl

4. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.

6. Tea Brothers Sp. z o. o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji na korzyść Klienta.