Warunki oferty „Dzień darmowej dostawy”

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki promocji cenowej pod nazwą “Dzień darmowej dostawy” (zwanej dalej “Promocja“) organizowanej w sklepie internetowym sklepzherbatami.pl

2. Organizatorem promocji jest Tea Brother Sp. z o. o. , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543003, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5311691575 prowadząca sklep internetowy „Sklep z Herbatami” dostępny w domenie internetowej sklepzherbatami.pl

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę promocji. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w promocji należy kierować do Organizatora.

4. Oferta promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów sklepu internetowego sklepzherbatami.pl , obsługiwanego przez Tea Brother Sp. z o. o.

 

 §2
CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja odbywa się każdego 5 dnia miesiąca.

2. Godzina rozpoczęcia promocji wyznaczana jest na 00:00:01 każdego piątego dnia miesiąca.

3. Godzina zakończenia promocji wyznaczana jest na 23:59:59 każdego piątego dnia miesiąca.

4. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia.

 

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Oferta promocyjna „Dzień darmowej dostawy” łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz obejmuje wszystkich dostępnych przewoźników na sklepie sklepzherbatami.pl

2. Akcja promocyjna w 2024 roku aktywuje się wyłącznie dla koszyków powyżej 49 zł brutto - naliczane bez kosztów wysyłki.

3. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.

5. Tea Brother Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji na korzyść Klienta.