Warunki oferty „Full Moon Day 2024”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki promocji cenowej pod nazwą “Full Moon Day” (zwanej dalej “Promocja“) organizowanej w sklepie internetowym sklepzherbatami.pl

2. Organizatorem promocji jest Tea Brother Sp. z o. o. , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543003, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5311691575 prowadząca sklep internetowy „Sklep z Herbatami” dostępny w domenie internetowej sklepzherbatami.pl

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę promocji. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w promocji należy kierować do Organizatora.

4. Oferta promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów sklepu internetowego sklepzherbatami.pl , obsługiwanego przez Tea Brother Sp. z o. o.

 

 §2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Dni promocji obejmują każdą pełnię księżyca w ciągu całego 2024 roku.

2. Godzina rozpoczęcia promocji wyznaczana jest na 00:00:01 każdego pierwszego dnia rozpoczęcia oferty promocyjnej w danym miesiącu.

3. Godzina zakończenia promocji wyznaczana jest na 23:59:59 każdego ostatniego dnia zakończenia oferty promocyjnej w danym miesiącu.

4. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia (zamknięcie koszyka zakupowego). Poniżej wykaz okresów promocyjnych w 2024 roku:

25-28 Stycznia

24-27 Lutego

22-25 Marca

21-24 Kwietnia

23-26 Maja

22-25 Czerwca

21-24 Lipca

18-21 Sierpnia

16-19 Września

17-20 Października

15-18 Listopada

15-18 Grudnia

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Promocją objęty jest cały asortyment sklepu sklepzherbatami.pl

2. Klient może nabyć produkty, na które automatycznie nalicza się rabat w wysokości 24%. Wystarczy włożyć produkty do koszyka zakupowego i promocja uruchomi się automatycznie, odejmując rabat od sumy zamówienia znajdującego się w koszyku.

3. Promocja łączy się z stałą ofertą „Darmowa Dostawa od 200zł” w sklepie internetowym sklepzherbatami.pl

4. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.

6. Tea Brother Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji na korzyść Klienta.