Warunki oferty „New Moon Day 2020”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki promocji cenowej pod nazwą “New Moon Day” (zwanej dalej “Promocja“) organizowanej w sklepie internetowym sklepzherbatami.pl

2. Organizatorem promocji jest Tea Brothers Sp. z o. o. Sp. k. , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543003, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5311691575 prowadząca sklep internetowy „Sklep z Herbatami” dostępny w domenie internetowej sklepzherbatami.pl

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę promocji. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w promocji należy kierować do Organizatora.

4. Oferta promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów sklepu internetowego sklepzherbatami.pl , obsługiwanego przez Tea Brothers Sp. z o. o. Sp. k 

 

 §2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Dni promocji obejmują każdy nów księżyca w ciągu całego 2020 roku.

2. Godzina rozpoczęcia promocji wyznaczana jest na 16:00:00 każdego pierwszego dnia rozpoczęcia oferty promocyjnej w danym miesiącu.

3. Godzina zakończenia promocji wyznaczana jest na 23:59:59 każdego ostatniego dnia zakończenia oferty promocyjnej w danym miesiącu.

4. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia (zamknięcie koszyka zakupowego). Poniżej wykaz okresów promocyjnych w 2020 roku wraz z rabatem obowiązującym w danym okresie:

Rabat 24% : 22-26 Styczeń

Rabat 23% : 19-23 Luty

Rabat 24% : 20-24 Marzec

Rabat 23% : 22-26 Kwiecień

Rabat 22% : 20-24 Maj

Rabat 21% : 17-21 Czerwiec

Rabat 20% : 17-21 Lipiec

Rabat 19% : 19-23 Sierpień

Rabat 17% : 16-20 Wrzesień

Rabat 16% : 15-19 Październik

Rabat 15% : 12-16 Listopad

Rabat 14% : 10-14 Grudzień

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Promocją objęty jest cały asortyment sklepu sklepzherbatami.pl

2. Klient może nabyć produkty, na które automatycznie nalicza się rabat w wysokości wspomnianej w powyższym wykazie.
New Moon Day jest rabatem równoznacznym w dzień, w którym wypada Nów księżyca. Jeśli przykładowo Nów Księżyca wypada 15 dnia miesiąca, to rabat w obowiązującym okresie w danym miesiącu wynosi 15%
Wystarczy włożyć produkty do koszyka zakupowego i promocja uruchomi się automatycznie, odejmując rabat od sumy zamówienia znajdującego się w koszyku.

3. Promocja łączy się z stałą ofertą „Darmowa Dostawa od 200zł” w sklepie internetowym sklepzherbatami.pl

4. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.

6. Tea Brothers Sp. z o. o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji na korzyść Klienta.